1 % na Oratorium

Drodzy Parafianie!

Oratorium im. św. Jana Bosko przy naszej Bazylice jest stowarzyszeniem, które prowadzi działalność wychowawczo – opiekuńczą wśród dzieci i młodzieży, pochodzących zwłaszcza z rodzin ubogich. Jesteśmy znani z działalności: świetlicowo – rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej. Organizujemy zimowiska, obozy narciarskie, kolonie letnie i pielgrzymki. Na polu wychowania współpracujemy z Parafią NSJ oraz instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi.

Dzięki temu, że od lutego 2005 roku Oratorium posiada status Organizacji Pożytku Publicznego możemy otrzymywać 1% podatku dochodowego. Życie pokazuje, że jest to dla nas ogromne wsparcie

W samym ubiegłym roku dzięki osobom, które przekazały nam 1% swojego podatku dochodowego, mogliśmy realizować naszą działalność statutową i przeznaczyć dużą kwotę zwłaszcza na świetlicę dla dzieci. Z Waszych środków dofinansowaliśmy: dożywianie dzieci, wakacyjny wyjazd, lepiej wyposażyliśmy pomieszczenia – kawiarenkę i salę bielanek, przeprowadziliśmy generalny remont  łazienek, wymieniliśmy grzejniki w „Świetlicy Matusi Małgorzaty” i kupiliśmy kilkuletni samochód osobowy. O tym wszystkim wiedzą ci, którzy do nas przychodzą. Poza tym serdecznie zapraszamy do Oratorium, aby osobiście przekonać się o wspomnianych zmianach. 

Stąd zawracam się także w tym roku do wszystkich ludzi dobrej woli i wrażliwych na los dzieci i młodzieży, którym zależy na tym, aby nam Salezjanom pomóc w ich dobrym wychowaniu. W imieniu naszych wychowanków uprzejmie prosimy tych, którzy mogą o przekazanie 1% podatku na cele działalności pożytku publicznego.

Wystarczy w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% należnego podatku oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego –  jej nazwę oraz numer KRS ( nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego). Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację.

UWAGA!!!

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38.Tak więc 1% mogą przekazać również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie.

 

Dane naszego Oratorium potrzebne do odpisu:

Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusa
ul. Kawęczyńska 53
03 – 775 Warszawa

Nr KRS: 0000010772

Zapewniam, że pozyskane środki zostaną optymalnie wykorzystane w naszym (Waszym) Oratorium.

ks. Krzysztof Pawlukowski – kierownik Oratorium im. św. Jana Bosko