1050 – Bazylika dziękuje św. Janowi Pawłowi II

W niedzielę, 12 czerwca, celebrowaliśmy w Bazylice liturgiczne obchody 25-lecia nawiedzenia tej świątyni przez Ojca św. – Jana Pawła II. Bazylika była kościołem stacyjnym 8 czerwca 1991 r. podczas kolejnej pielgrzymki Papieża do Ojczyzny, który w tej świątyni zainaugurował II Synod Plenarny w Polsce. Moment ten przybliżał wikary z Bazyliki w okolicznościowych kazaniach mszalnych. Podsumowaniem jubileuszowych obchodów był niecodzienny koncert, w którym wykonawcy za pomocą muzyki i malowanych na żywo obrazów interpretowali dziejowe znaczenie chrztu Polski.