Z nauczania Jana Pawła II

Na czym polega wiara? Konstytucja Dei verbum wyjaśnia, że dzięki niej «człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując „pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego” i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego…

Więcej