DEKRET o ŁASKACH w ROKU WIARY

DEKRET o ŁASKACH w ROKU WIARY I Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim w formie «motu proprio», zatytułowanym Porta Fidei, ogłaszając Rok Wiary zaznaczył, że podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte i wprowadzają nas do…

Więcej