Ogłoszenia Duszpasterskie 03 stycznia 2016 r.

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                               3 stycznia 2016 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1. Dzisiejsza niedziela pozwala nam po raz kolejny wsłuchać w słowa Janowego Prologu i kontemplować tajemnicę Pana Boga, który stał się człowiekiem i „rozbił…

Więcej