V niedziela Wielkiego Postu

Posługa duszpasterska i życie liturgiczne nadal musi uwzględniać zalecenia odpowiedzialnych za zwalczanie pandemii w naszej Ojczyźnie. Wszystkim, którzy się do nich stosują serdecznie dziękujemy, bo widzimy w nich znak braterskiego zrozumienia trudnej sytuacji i…

Więcej

sakrament-pokuty

Sakrament pokuty w okresie pandemii

Ogłoszone zasady bezpieczeństwa w stanie pandemii wpływają na formy naszego życia religijnego. Respektując je staramy się, by w miarę możliwości ułatwić parafianom udział w korzystaniu z sakramentów i posługi duszpasterskiej. Jeśli chodzi o sakrament…

Więcej

Udział we Mszy św.

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Warszawsko Praskiego – Romualda Kamińskiego  dn. 24 marca br. Msze święte są odprawiane bez udziału wiernych. Uczestniczyć w nich mogą jedynie zamawiający intencję w ilości nie przekraczającej 5 osób….

Więcej