NARODZENIE PAŃSKIE

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

– tymi słowami Święty Jan obwieszcza nam tajemnicę narodzin Chrystusa. Dziś, w uroczystość Narodzenia Pańskiego, pochylamy się nad tajemnicą Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Niech to wydarzenie napełnia nas radością i Bożym światłem. Wszystkim parafianom i gościom życzymy radosnego świętowania, otwartości na przychodzącego Pana i Jego moc. Niech Bóg udziela wam obficie swoich darów, wspomaga swoim słowem i błogosławieństwem na drogach codzienności.

Dziś Msze Święte w naszej Bazylice będą sprawowane jeszcze o godz.  ( o północy) 8.30; 10.00; 11.30; 13.00 i 18.00

Dzisiejszą uroczystością rozpoczynamy okres Narodzenia Pańskiego, który potrwa do 9 stycznia – do święta Chrztu Pańskiego. 

Jutro, w niedzielę 26 grudnia, drugi dzień naszego świętowania i jednocześnie święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy wszystkich serdecznie do świątyni na modlitwę w intencji naszych rodzin, aby były one środowiskiem wzrastania w wierze, nadziei oraz miłości do Boga i ludzi. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego.

Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia nie będzie Mszy o godz. 19.30.

Jutrzejsza taca przeznaczona jest na budowę Kościołów w naszej diecezji Warszawsko – Praskiej.

Komunikat w sprawie dyspensy w dniu św. Sylwestra

Na podstawie kanonów 1250 i 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego – udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania charakteru pokutnego dnia w piątek, 31 grudnia 2021 roku, wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Przypominam zarazem, że korzystając z dyspensy należy złożyć ofiarę na pomoc dla potrzebujących i ubogich.

+ Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

Pomiędzy świętami a nowym rokiem kancelaria parafialna nie będzie czynna. Ważnych sprawach losowych można poprosić księdza dyżurnego przez portiernię domu zakonnego, albo po Mszach św. sprawowanych w Bazylice.

Podziękowanie

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Moim Współbraciom kapłanom za godziny pracy w konfesjonale. Ekonomowi naszego domu za troskę o kwiaty do Bazyliki. Panu Romanowi Kaniewskiemu z parafii Czerwińsk n. Wisłą za dostarczenie choinek, jako dar świąteczny dla Bazyliki.

Dziękuję Panom za osadzenie choinek i ustawienie w Bazylice, Paniom za pomoc w sprzątaniu i dekorowaniu choinek. Siostrze Marcie i Panu Bogusławowi kościelnemu za włożony wielki wysiłek przy szopce i czuwaniu nad wszystkimi pracami.

Niech dobry Bóg hojnie wynagrodzi wszystkim na te święta.

Zachęcamy do czytania i nabywania tygodnika Idziemy znajduje się kalendarz na Nowy 2022 rok.