Dzieje naszej parafii

25 października 2019 roku arcybiskup warszawski – Aleksander Kakowski  erygował Parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na Pradze, czyli naszą parafię. Jednym z wydarzeń podkreślających 100-lecie jej istnienia było sympozjum, na którym prelegenci przybliżyli dzieje naszej parafii, scharakteryzowali etniczną i wyznaniową sytuację w Warszawie, gdy ta parafia była erygowana, ukazali działalność salezjanów, przeprowadzili refleksję nad wystrojem naszej bazyliki nawiązującym do starochrześcijańskich bazylik rzymskich, itd. Na podstawie tych wystąpień ks. prof. Jan Pietrzykowski SDB przygotował monografię, dzięki której można zapoznać się z dziejami bazyliki NSJ na Pradze i utworzonej przy niej parafii. Jest to pierwsza publikacja tak gruntownie i ze znawstwem prezentująca naszą parafię. Walorem tej książki – jak pisze we wstępie ks. Pietrzykowski – są przytoczone w całości oryginalne dokumenty oraz różne informacje i ciekawostki z życia parafian i duszpasterz.

Naszym zdaniem, jako Waszych duszpasterzy – dla parafian ta książka w domowej biblioteczce może być nie tylko pamiątką niedawno świętowanego jubileuszu, ale przede wszystkim rzetelnym źródłem wiedzy o swojej parafii. Z kolei dla sympatyków i przyjaciół Bazyliki NSJ to jeszcze jeden sposób na umocnienie tej więzi z Bazyliką. Natomiast dla wielu ze względu na ciekawą i piękną szatę graficzną może rozwiązać problem upominku na różne okazje.

Obejrzeć i nabyć ją można w zakrystii. Kosztuje 30 zł.