Album o Straży Honorowej u grobu bł. ks. Jerzego

W pierwszej połowie listopada br. Będzie wydany bogato ilustrowany album o Wszystkich Służbach czuwających przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki od chwili powstania tych służb aż do czasu beatyfikacji ks. Jerzego. Wszystkich zainteresowanych nabyciem tego albumu prosimy o kontakt z panem J. Szostakiem do dnia 20 września. Cena albumu 35 zł.