Apel o Pomoc Dyrekcji szkoły Podstawowej nr. 30

Apel o Pomoc Dyrekcji szkoły Podstawowej nr. 30 przy ul. Kawęczyńskiej.

Dyrekcja szkoły zwraca się do wszystkich Absolwentów „Trzydziestki” o wypożyczenie zdjęć i dokumentów będących w Państwa posiadaniu i opowiadających historię naszej szkoły.

Szkoła pragnie przygotować wystawę, którą będą mogli Państwo obejrzeć w budynku szkoły w dniach od 15 – 16 maja 2014 r.

Na materiały czekamy do 30 kwietnia w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1600

Lub pod adresem sp30@edu.um.wqrszawa.pl tel; 22 – 619 – 53 – 82