Bazylika dziękuje Matce Bożej za nawiedzenie

Odpowiedzią Diecezji Warszawsko-Praskiej na zakończoną w czerwcu peregrynację kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej są całodzienne czuwania modlitewne, podejmowane  przez poszczególne parafie. Bazylika NSJ włączyła się w to dzieło diecezji 27 lipca, a następne czuwanie naszej parafii odbędzie się 31 sierpnia.

Z pewnością wielu parafian dobrze pamięta i ze wzruszeniem wspomina dobę nawiedzenia Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku w naszej Bazylice. Przeżywaliśmy ją wyjątkowo mocno, zarówno podczas uroczystej liturgii jak i w modlitewnym, osobistym skupieniu. Modlitwa przed Obrazem Matki Bożej gromadziła nas o różnych porach dnia i nocy, bo parafianie rozpoznali wyjątkową łaskę, jaką Bóg ich obdarował: duchowa bliskość Maryi i Jej pośrednictwo u Boga w naszych sprawach.

Wobec takich darów Boga nie możemy być obojętni. Dlatego proponujemy parafianom i przyjaciołom Bazyliki NSJ parafialne dziękczynienie na Jasnej Górze. Tradycją ostatnich lat stało się, że w listopadzie każdego roku wyruszała od nas autokarowa pielgrzymka, by podziękować Matce Bożej za opiekę podczas wszystkich pielgrzymek w ciągu roku. Tym razem chcielibyśmy ten gest poszerzyć, tak co do motywów jak i co do formy podziękowania. Wśród motywów najważniejszy jest  sam dar peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani oraz wymodlone w tym czasie łaski. Innym darem peregrynacji, widocznym na zewnątrz, jest utworzenie w Bazylice Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego oraz związane z tym faktem przywileje i dary duchowe. Modlitwą na Jasnej Górze chcemy również rozpocząć jubileuszowe obchody 100-rocznicy utworzenia nasze parafii, w której od samego początku jest żywe nabożeństwo do Matki Bożej. No i oczywiście nadal aktualny jest ten motyw tradycyjny – wdzięczność za całoroczne szczęśliwe pielgrzymowanie.

Na tę okazję zarezerwowaliśmy w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze termin Mszy św. dla naszej parafii. Będzie to 17 listopada (sobota) o godz. 14.00. Przewodniczenie koncelebrze, homilię i oprawę liturgiczną zapewnia nasza parafia. Liczymy się z tym, że tak wyjątkowa okazja wzbudzi zainteresowanie pielgrzymką wielu parafian. Dlatego już dziś możemy zapewnić, że pojadą wszyscy chętni.

Informację o kosztach i innych szczegółach wyjazdu podamy w terminie późniejszym. Dziś tylko zachęcamy, by zarezerwować sobie czas.