Bazylika miejscem odpustu

Korzystając z udzielonych uprawnień ks. Abp Henryk Hoser wśród kilkunastu świątyń wyznaczył także naszą Bazylikę na miejsce, w którym można uzyskać odpust  zupełny z okazji ogłoszonego 21 listopada 2014  Roku Życia Konsekrowanego. Odpust ten uzyskuje się pod zwykłymi warunkami, do których należą: wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii Św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Warunki szczegółowe uzyskania tego odpustu są następujące:

– udział w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego,

– pobożne nawiedzenie katedry lub innego wyznaczonego miejsca świętego, w którym nawiedzający weźmie udział w Eucharystii lub Liturgii Godzin, albo przez odpowiedni czas odda się poboznym rozważaniom, dodając na koniec Modlitwę Pańską, wyznanie wiary w jakiejkolwiek prawnej formule i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny.

O diecezjalnych uroczystościach liturgicznych, zwanych Stacjami, wierni będą powiadamiani i zapraszani do udziału. 

Rok Życia Konsekrowanego zakończy się w Święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2016 roku.