Bazylika pielgrzymuje

Nie ma niedzieli bym nie był wielokrotnie pytany o pielgrzymkowe plany z Bazyliki NSJ. Zatem w ramach odpowiedzi, a także dla ukrócenia wzbudzających napięcie domysłów, kilka słów wyjaśnienia o pielgrzymkowych projektach na najbliższe miesiące.

Przede wszystkim chcielibyśmy powrócić do tradycji comiesięcznych wyjazdów, jaką praktykowaliśmy przed pandemią. Niestety, wojna na Ukrainie i związana z nią konieczność przeznaczenia licznych miejsc pielgrzymich na schronienie dla uchodźców, komplikuje także swobodne planowanie i organizację pielgrzymek, szczególnie kilkudniowych z noclegami. Tym niemniej udało się organizacyjnie dopiąć kwietniową pielgrzymkę w klimacie franciszkańskim do Zduńskiej Woli i łódzkich Łagiewnik. Jedziemy 23 kwietnia.  Autokar odjeżdża o godz. 630 z placu ks. Lauferskiego przed bazyliką. Oprócz programu modlitewno-chuchowego mamy zapewniony obiad. Powrót do Warszawy przewidziany jest ok. godz. 2100. Koszt 110 zł/os. Mamy już komplet uczestników, ale osoby z listy rezerwowej mają ciągle szanse w razie rezygnacji kogoś lub większego autokaru.

W maju – 14.05 (sobota) – chcielibyśmy nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie koło Kielc. Przy tej okazji planujemy zwiedzanie Skansenu -Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, by lepiej poznać dzieje i tradycje kulturowe ziemi świętokrzyskiej. Więcej szczegółów podam za jakiś czas, po otrzymaniu pełnych informacji o kosztach podróży, obiadu i dostępności miejsc, do których chcielibyśmy dotrzeć.

Co do planów czerwcowych, to jedyną pewną informacją, jaką można odpowiedzialnie podać, jest termin: sobota, 18 czerwca. Reszta właśnie, ze względu wspomniane wyżej okoliczności, jest na etapie przymiarek i luźnych myśli w głowie organizatora. Mam nadzieję, że z każdym tygodniem, czerwcowe pielgrzymowanie będzie nabierać realnych kształtów i na początku maja podamy konkretną ofertę.

Planowanie na kolejne miesiące jest zawieszone, ponieważ wakacje to czas zmian personalnych w naszym zgromadzeniu. Więc o pielgrzymkach będzie można realnie myśleć, gdy poznamy skład ekipy duszpasterskiej w Bazylice NSJ na przyszły rok duszpasterski. Zatem czekamy do czerwca.

Pozdrawiam. Wikary z Bazyliki