Bazylika w TV Polonia

Telewizja Polonia będzie transmitować Mszę św. z naszej Bazyliki w dniu 1 lutego (niedziela) o godz. 13.00. Transmitowana Msza św. jest uroczystym dziękczynieniem salezjanów z warszawskiej inspektorii za dar świętości Księdza Bosko. Jest to również okazja, by w jubileuszowym roku 200-rocznicy urodzin założyciela zakonnej Rodziny Salezjańskiej, przybliżyć ciągle aktualny system prewencyjny – metodę pracy Świętego Wychowawcy z młodzieżą.

Uroczystej koncelebrze będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski. Współkoncelebransami będą przełożeni naszej inspktorii i ks. proboszcz z Bazyliki. Oprawy muzycznej podjęła się Salezjańska Szkoła Muzyczna z Lutomierska.

Parafian, Gości i Przyjaciół Rodziny Salezjańskiej zapraszamy do Bazyliki 1 lutego na godz. 13.00.