Bazylika wielkopostnym kościołem stacyjnym

Wspólnym listem, odczytanym w kościołach 15 lutego, biskupi warszawscy zapowiedzieli na czas Wielkiego Postu warszawską liturgię stacyjną. Inicjatywa ta nawiązuje tradycji rzymskiej, która od wieków jednoczy mieszkańców Wiecznego Miasta na wspólnym przeżywaniu wielkopostnej liturgii. Polega ona na tym, że ten sam porządek nabożeństw liturgicznych, jest celebrowany codziennie w innym kościele. Dzięki temu, wierni poszukujący głębszego, wpólnego oraz jednolitego programu duchowego na ten okres mają szansę nawiedzić świątynię, w której jest on proponowany.

Obydwie warszawskie diecezje wspólnie realizują liturgię stacyjną od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej włącznie. Nasza Bazylika również została ujęta w gronie kościołów stacyjnych i na stały dzień liturgii stacyjnej ma wyznaczoną III niedzielę Wielkiego Postu; w tym roku przypada ona 8 marca. Pełen wykaz kościołów stacyjnych i rozkład nabożeństw z tej okazji jest podany na plakatach oraz umieszczony na stronach internetowych obu diecezji (http://www.diecezja.waw.pl/3974 i http://archidiecezja.warszawa.pl/koscioly-stacyjne-w-warszawie/ ). Jak piszą Biskupi, centralnym wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza Św. sprawowana o godz. 2000, poprzedzona nabożeństwem Gorzkich Żali.

Kościoły, którym na dzień stacyjny wyznaczono jedną z wielkopostnych niedziel, właśnie ze względu na własny porządek niedzielny, mają ten porządek nieco zmieniony.

Bazylika NSJ w dzień stacyjny – 8 marca br. – uwzględniając rozporządznie biskupów będzie otwarta od godz. 600. Od tej chwili będzie trwał stały dyżur spowiednika. Porządek Mszy św. przed południem jest jak w każdą niedzielę (700, 830, 1000, 1130 i 1300). Od godz. 1500 jest okazja do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu; adorację rozpoczniemy wspólnie odmówioną Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1700 będzie sprawowana liturgia Gorzkich Żali, z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną na zakończenie.

Msza św. o godz. 1800 pozostaje bez zmian, ale ostatnia Msza św. tego dnia jest przeniesiona na godz. 2000, by dostosować się do rozkładu liturgii stacyjnej. Wielkopostny Dzień Stacyjny w Bazylice zakończy się Apelem Jasnogórskim, o godz. 2100.

Parafian, Gości, Przyjaciół i Sympatyków serdecznie zapraszamy na wielkopostny dzień stacyjny do Bazyliki.