Bazyliki dziękczynienie na Jasnej Górze

Tegoroczna pielgrzymka wdzięczności Matce Bożej za opiekę podczas całorocznego pielgrzymowania miała miejsce 11 listopada. Jak zawsze głównym celem była Jasna Góra, ale że tym razem pielgrzymowaliśmy w Święto Niepodległości Polski, zatem nawiedziliśmy jeszcze klasztor cystersów w Sulejowie – milczącego świadka ważnych zdarzeń w dziejach Polski, gdzie modliliśmy się za Ojczyznę.