"Białe noce" na zdjęciach

Uczestników pielgrzymki do Rygi, Tallina i sanktuariów na Litwie informujemy, że istnieje możliwość skopiowania całego materiału fotograficznego z tej pielgrzymki, na który składa się ok. 2,5 tys. zdjęć. Chętni powinni w tym celu dostarczyć nośnik ok. 8 Gb do ks. wikarego z Bazyliki, który dysponuje tym materiałem. Niewielka część tych zdjęć – inna niż udostępniona na spotkaniu po Mszy św. dziękczynnej za pielgrzymkę – w formie papierowej jest do przejrzenia i bezpłatnego odebrania w zakrystii.

O jakości i treści fotografii mówi również reportaż zamieszczony w galeriach na tejże stronie internetowej.