Bierzmowanie dla dorosłych

Odpowiadając na pojawiające się ostatnio zainteresowanie sakramentem bierzmowania osób dorosłych (ukończone 21 lat) i już pracujących, chcemy od początku października  zorganizować cykl cotygodniowych katechez przygotowujących do przyjęcia tego sakramentu. Po zakończeniu przygotowania jego uczestnicy otrzymują potwierdzenie przygotowania, które uprawnia do przyjęcia bierzmowania w katedrze warszawsko-praskiej (w każdy piątek oprócz I piątku) lub w innych parafiach po uzgodnieniu z miejscowym proboszczem. O szczegółach samego przygotowania i wymaganiach formalnych uczestnicy zostaną poinformowani na pierwszym spotkaniu.

Katechezy odbywać się będą w sali parafialnej po wieczornej Mszy św., raz w tygodniu. Dzień i godzinę uzgodnimy na pierwszym spotkaniu. Datę pierwszego spotkania podamy w ostatnim tygodniu września lub bezpośrednio telefonicznie, o ile uczestnicy podadzą numer. Zgłoszenia chętnych przyjmujemy w kancelarii, zakrystii lub pocztą elektroniczną. Osoby spoza naszej parafii powinny wcześniej dostarczyć zgodę ze swojej macierzystej parafii. Młodzież szkół średnich i studenci takie przygotowanie odbywają w grupach szkolnych lub duszpasterstwie akademickim.