Brazylijskie klimaty w Bazylice

Kolejną grupą, która – po młodych Zambijczykach i Rosjanach – korzysta z gościny salezjanów przy Bazylice NSJ, są młodzi Brazylijczycy, których do swojej Ojczyzny przywiózł ks. Albert Rypel sdb; niegdyś w naszej inspektorii przygotowujący się do kapłaństwa, a od przeszło 20 lat pracujący w Brazylii. W czasie krótkiego pobytu (2 noce i jeden dzień) młodzi odpoczną, zwiedzą Warszawę, skorzystają z koncertów ŚDM, a potem pojadą do diecezji opolskiej, by tam przygotować się do spotkania z Ojcem Św. w Krakowie.