Co z naszymi pielgrzymkami?

Musieliśmy odwołać już czwartą, zaplanowaną na ten rok pielgrzymkę z Bazyliki. Wiele osób pyta, czy będą kolejne? Kiedy wyruszymy na pielgrzymie szlaki? Jako wasi duszpasterze chcielibyśmy spełnić Wasze oczekiwania jak najszybciej. Jednak na razie możemy Was prosić o cierpliwość i modlitwę, by zagrożenie epidemią szybko i skutecznie zostało opanowane.

Jest jeszcze grupa osób, które dokonały wpłaty na odwołaną pielgrzymkę do Czerwińska, a zgłosiły się po jej zwrot. Po zwrot pieniędzy można się zgłaszać do wikarego. Tym, którzy wpłatę przeznaczyli jako ofiarę na Bazylikę, ks. proboszcz składa serdeczne podziękowanie.

Zwrotu zaliczki na odwołaną majową pielgrzymkę do Katynia i Moskwy  dokonuje biuro ZYG-GRO. Należy tylko uzgodnić telefonicznie formę i miejsce zwrotu. Bazylika nie jest organizatorem tej pielgrzymki, a jedynie zleceniodawcą. Dokładniejszych informacji udziela p. Grochowski i wikary.

Następną pielgrzymką, jaką zaplanowaliśmy i poczyniliśmy już pewne ustalenia jest 3-dniowy wyjazd na Roztocze we wrześniu. Na dzień dzisiejszy nie możemy dać  100% gwarancji, że się odbędzie; wszystko zależy od tego, czy minie zagrożenie epidemiologiczne. O decyzji poinformujemy na początku lipca.