CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych.

Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej naszą Ojczyznę. Polecajmy Jej rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków. Prośmy Maryję, aby dla Jej Syna otworzyły się wszystkie polskie serca.

W tym tygodniu przypadają kolejne święta. W środę, 6 maja, obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać powołanych do pracy w Kościele, zwłaszcza że w tym tygodniu trwają Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte. W naszych modlitwach pamiętajmy o Solenizancie ks. Stanisławie Bogdańskim, który tego dnia ma swój dzień imienin.

Przypominam, że w naszej Bazylice i w Sanktuarium w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 1730.

Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. W związku panującym wirusem przestrzegamy wszystkie zalecenia i nie spotykamy się przy kapliczkach i przy krzyżach.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca nie ma spotkania Kół Różańcowych. Podaję intencje modlitwy na ten miesiąc: o ustanie pandemii wirusa w świecie i w całej naszej ojczyźnie, i bardzo ważna intencja prośmy Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej Polski o obfity deszcz.

Można nabywać w zakrystii czasopismo „Idziemy”.

Dziękujemy wszystkim parafianom, że jesteśmy razem. Dziękuję za pamięć modlitewną, że troszczycie się o nas swoich kapłanów. Czujemy się dobrze, dziękuję za składana ofiary osobiście i wpłacane na konta parafialne. Bóg wielki zapłać!