Dar i tajemnica

Spektaklem słowno-muzycznym, 22 października, Bazyika NSJ uczciła 40-rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Na spektakl zatytułowany „Dar i tajemnica” złożyły się teksty wystąpień św. Jana Pawła II, które przypomniał nam Jerzy Zelnik. Znakomitemu aktorowi towarzyszyli równie znakomici muzycy: Robert Grudzień (organy) i Georgij Agratina (fletnia Pana, cymbały)