DEKRET o ŁASKACH w ROKU WIARY

DEKRET o ŁASKACH w ROKU WIARY

I

Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim w formie «motu proprio», zatytułowanym Porta Fidei, ogłaszając Rok Wiary zaznaczył, że podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte i wprowadzają nas do życia w komunii z Bogiem. Jednak są dni szczególne, kiedy skarbnica łask, jaką Chrystus zmartwychwstały powierzył swojemu Kościołowi, otwiera się dla wierzących jeszcze szerzej, by obficie spłynęły na ludzi zdroje Bożego miłosierdzia. Takim właśnie czasem jest rozpoczęty 11 października Rok Wiary.

Dlatego Penitencjaria Apostolska, dekretem z 14 września 2012 roku, ogłosiła warunki zyskania odpustów w Roku Wiary. W dekrecie tym Stolica Apostolska przypomina, że każdy wierny może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów w Sakramencie Pokuty, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet powszedniego), jeżeli:

 1. Weźmie udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej w trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.
 2. Odbędzie pielgrzymkę do jednej z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i weźmie tam udział w liturgii, bądź będzie się modlić i medytować, kończąc swoją modlitwę dodaniem Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz jakiegokolwiek wezwania do Matki Bożej lub świętych.
 3. Weźmie udział w uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, sprawowanej z okazji Roku Wiary przez Ordynariusza, dodając na niej Wyznanie wiary w jakiejkolwiek formie.
 4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary pobożnie nawiedzi miejsce, w którym otrzymał chrzest i odnowi tam swoje przyrzeczenia chrzcielne.

II

Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej wyznaczam w Diecezji Warszawsko-Praskiej następujące miejsca odpustowe na Rok Wiary:

 1. Bazylika katedralna Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika
 2. Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku
 3. Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego na Pradze
 4. Bazylika Trójcy Świętej w Kobyłce
 5. Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Radzyminie
 6. Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto
 7. Sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w Mińsku Mazowieckim
 8. Sanktuarium Matki Bożej Swojczowskiej w Otwocku
 9. Sanktuarium Matki Bożej Wielgoleskiej w Wielgolesie
 10. Kościół Św. Klemensa w Klembowie

III

Wyznaczam także dni, w które można będzie zyskiwać odpust zupełny uczestnicząc w uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając Wyznanie wiary:

 1. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny – 8 grudnia
 2. Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia
 3. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia
 4. Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia
 5. Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła – 25 stycznia
 6. Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła – 22 lutego
 7. Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny – 19 marca
 8. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 31 marca
 9. II Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego – 7 kwietnia
 10. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 8 kwietnia
 11. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 12 maja
 12. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 19 maja
 13. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
 14. Uroczystość Matki Bożej Zwycięskiej, Patronki Diecezji – 15 sierpnia
 15. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września
 16. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 24 listopada

IV

W Roku Wiary będą uroczyste celebracje o charakterze ogólnodiecezjalnym, zwane Stacjami. W stosownym czasie duchowieństwo i wierni naszego Kościoła lokalnego będą o nich powiadamiani i zapraszani do udziału.

Ponadto w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także na zamknięcie Roku Wiary – 24 listopada 2013, udzielę błogosławieństwa apostolskiego wraz z odpustem zupełnym.

Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (np. mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, zwłaszcza korzystając z transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary, i odmówią wymienione wyżej modlitwy, ofiarując razem z nimi także swoje cierpienia.

Ogłaszając miejsca i dni szczególnego udziału w duchowych dobrach Roku Wiary ufam, że miejscowi duszpasterze dołożą wszelkich starań, aby wierni przybywający do tych miejsc, zostali ubogaceni jak najobfitszymi łaskami.

Z tą nadzieją udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski