Dekret w sprawie terminu I Komunii Świętej w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dekret w sprawie I Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta w klasie trzeciej

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 r.

824(BD)2013

Dekret
w sprawie terminu I Komunii Świętej
w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 8 marca 2010 r. w Warszawie Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz opracowany do tej Podstawy i przyjęty przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zakłada przyjmowanie I Komunii Świętej na koniec pierwszego cyklu edukacyjnego czyli w klasie trzeciej.

Wobec powyższych zmian, zgodnie z kan. 913 Kodeksu Prawa Kanonicznego postanawiam, że w Diecezji Warszawsko-Praskiej I Komunia Święta będzie udzielana zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach czyli pod koniec klasy trzeciej szkoły podstawowej.

Postanowienie to dotyczy dzieci, które rozpoczęły naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w dniu 1 września 2012 roku. Tym samym rozpoczęły one trzyletnie przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii Świętej, w oparciu o podręczniki zatwierdzone do nauczania religii w szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

                                                                                              Abp Henryk Hoser SAC