Dni Ewangelizacji z ks. Johnem Bashoborą

UWIERZ BOGU SERCEM

 

Dni Ewangelizacji z ks. Johnem Bashoborą

 

Katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana, 15 sierpnia 2014 roku, godz. 14:00

 

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego 16 sierpnia 2014 roku, godz. 10:00

Zapraszamy 15-16 sierpnia na Dni Ewangelizacji, które w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana oraz w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego poprowadzi ks. John Bashobora.

Wstęp Wolny.

O. John Baptist Bashobora pochodzi z Ugandy, z diecezji Mbarara. Jest katolickim kapłanem bardzo oddanym Bogu i ludziom. Ukończył studia w Rzymie z zakresu teologii duchowości i psychologii. Na co dzień o. John pracuje w kurii biskupiej w swojej diecezji, jest też diecezjalnym koordynatorem Odnowy Charyzmatycznej.

Jego wiara w żywą i realną obecność Jezusa w naszych sercach przyciąga do niego wielu ludzi szukających Boga. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi. O. Johan jest nieustannie zanurzony w obecności Boga i napełniony Duchem Świętym, otrzymał potężne namaszczenie do służby w Kościele. W wielkiej pokorze posługuje wieloma charyzmatami, głosi rekolekcje ewangelizacyjne w wielu krajach świata,  otwartym sercem odpowiada na każdą prośbę o modlitwę wstawienniczą, cały swój czas poświęca na rozszerzanie Królestwa Bożego.

Od wielu lat zajmuje się tysiącami sierot. Buduje dla nich sierocińce, zapewnia im edukację zakładając szkoły, kupuje pożywienie i  potrzebne rzeczy. Dzieci nazywają go Father Bash.