Taca na malowanie Bazyliki

Dzisiejsza taca przeznaczona na malowanie Bazyliki. Niechaj Bóg swoim obfitym błogosławieństwem wynagradza Wam