DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 19 kwietnia 2020 CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. A my korzystający z tego daru spełnijmy prośbę św. Jana Pawła II wypowiedzianą w 2002 roku w Łagiewnikach:

Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!.

św. Jan Paweł II

Niedziela Miłosierdzia jest też patronalnym świętem Caritas i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Do 2012 roku Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego i przypomina nam o miłosiernej postawie wobec naszych sióstr i braci.

16 kwietnia 2020 roku zmarł nasz Współbrat ks. Ryszard Ptasiński. Przeżył 89 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 10.30. Po Mszy św. w Bazylice ciało zmarłego zostanie złożone do grobu salezjańskiego na cmentarzu Bródnowskim. Na stronie internetowej naszej stronie parafii będzie transmisja ceremonii pogrzebowych z Bazyliki. Ponieważ liczba wiernych jest ograniczona do 130 osób należy się liczyć z ograniczonymi możliwościami dla wiernych. W tej sytuacji proszę o wyrozumiałość.

W czwartek, 23 kwietnia, przypada uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie, by dziękować Bogu za dobro, jakim była posługa Św. Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy duchowego dziedzictwa tego Świętego nie możemy się wstydzić wiary.

W, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Prośmy o deszcz, aby pan Bóg nie karał nas suszą. Tego dnia swój dzień imienin swój dzień obchodzi ks. Bp. Marek Solarczyk pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.

Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID – 19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub w innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2.

Nasza Bazylika posiada następujące parametry 65 m. dł. i 30 m. szerokości razem 1950 m2, a to oznacza, że w jednej Mszy św. może uczestniczyć 130 osób.

Serdecznie podziękowanie składam wszystkim darczyńcom, którzy nas wspierają duchowo i materialnie. Dziękuję, że jesteśmy razem pomimo ograniczeń wynikających panującej pandemii.