Dziękczynienie za Misterium w Czerwińsku

Msza św. dziękczynna, z ofiar pielgrzymów, za szczęśliwe pielgrzymowanie i głębokie przeżycie Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku będzie odprawiona 21 kwietnia (piątek) o godz. 18.00. Módlmy się, aby Bóg utrwalił owoce tego pielgrzymki w duszach jej uczestników. Pielgrzymów i ich rodziny zapraszamy do udziału w tej Mszy św.