Dziękczynienie za pielgrzymkę do Czech

Msza św. składkowa za szczęśliwe pielgrzymowanie do Czech będzie odprawiona 25 października o godz. 1800. Do udziału w niej zapraszamy przede wszystkim uczestników tej pielgrzymki, ale również mile będą widziani ich rodziny, krewni i przyjaciele.

Istnieje możliwość skopiowania elektronicznej wersji zdjęć (ok. 500 sztuk) dokumentujących nasze pielgrzymowanie po ziemi czeskiej. W tym celu należy dostarczyć wikaremu pendrive lub płytę z wolnym miejscem ok. 2 GB. Część tego materiału w formie papierowej będzie również dostępna, ale dopiero po pielgrzymce do Częstochowy.

Fotoreportaż z tej pielgrzymki znajduje się również w galeriach na stronie internetowej bazyliki: http://bazylika.salezjanie.pl/index.php?pokaz=galeria&gal=164