Dziękczynienie za pielgrzymkę na Ziemię Łęczycką

Msza dziękczynna za szczęśliwą pielgrzymkę po Ziemi Łęczyckiej zostanie odprawiona 26 września (czwartek) o godz. 18.00. Do wspólnej modlitwy, by owoce tej pielgrzymki umacniały wiarę,  zapraszamy uczestników wyjazdu na Ziemię Łęczycką i wszystkich sympatyków pielgrzymowania z Bazyliką NSJ. Zdjęcia z tej pielgrzymki będą dostępne po zakończeniu pielgrzymki na Litwę. O szczegółach powiadomimy w terminie późniejszym.