Dziękczynienie: Zachować pamięć – okazać wdzięczność

Kolejna autokarowa pielgrzymka z naszej Bazyliki staje się faktem historycznym. Bogata w przeżycia, doznania estetyczne i szczęśliwe godziny spędzone wśród osób życzliwych. Liczba 40 osób,  które na zakończenie tej pielgrzymki zgłosiły wolę udziału w następnej – na Podlaskie Kresy – jest wyraźnym znakiem, że mamy za co Bogu dziękować. Chcemy to uczynić podczas Mszy św., zamówionej przez uczestników, 8 października o godz. 1800. Pielgrzymujących po ziemi łowickiej i przyjaciół takich wyjazdów z Bazyliki NSJ zapraszamy do udziału w dziękczynnej modlitwie, bo taka wdzięczność otwiera Serce Jezusowe, a Jego kolejne łaski nas wspierają.