Dziękczynna pielgrzymka na Jasną Górę

Stało się tradycją ostatnich lat, że coroczna listopadowa pielgrzymka do Jasnogórskiej Królowej Polski miała intencję dziękczynną za opiekę podczas wszystkich pielgrzymek. Tegoroczny sezon pielgrzymkowy, ze względu na pandemię, był mocno skrócony, niemniej są powody, a nade wszystko wielka potrzeba serca dziękczynnej modlitwy przed Cudownym Obrazem Królowej Polski na Jasnej Górze. Pragniemy to uczynić w sobotę, 6 listopada br. Wprawdzie mamy już komplet uczestników, ale prowadzimy listę rezerwową i jeśli ktoś się wycofa z listy podstawowej wówczas mają szansę wyjazdu zapisani na liście rezerwowej.

Autokary odjeżdżają o godz. 630 z pl. Ks. Lauferskiego przed Bazyliką NSJ. W programie naszej pielgrzymki jest udział we Mszy św. o godz. 1100, sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu. Po Mszy św. jest czas do własnej dyspozycji. Zachęcamy, by wykorzystać go na osobistą modlitwę, zapoznanie się z Sanktuarium, zakup pamiątek, posiłek, itp. O godzinie 1400, o ile będzie taka możliwość, odprawimy drogę krzyżową na wałach jasnogórskich.  Następnie wyjazd w kierunku Warszawy; godzina odjazdu zostanie podana na zakończenie nabożeństwa. W drodze powrotnej zatrzymamy się na krótką modlitwę i zapoznanie się dziejami i życiem mniszek dominikanek w klasztorze w Św. Annie.

Wpisanych na listę podstawową prosimy, by do następnej niedzieli (31.X) wpłacili 75 zł/os za udział w pielgrzymce. W razie uzasadnionej konieczności można zapłacić w dniu odjazdu, ale należy to wcześniej uzgodnić z organizatorem (ks. wikary – tel. 504 778 503). Brak opłaty będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w pielgrzymce W to miejsce będzie wpisany ktoś z listy rezerwowej. Opłacając pielgrzymkę warto zorientować się, w którym autokarze mamy wyznaczone miejsce. Pozwoli to uniknąć chaosu w sobotę, przy wsiadaniu. Ze względu na zagrożenia pandemią stosujemy się do obowiązujących zaleceń sanitarnych. Uczestnicy powinni posiadać własne maseczki i środki do dezynfekcji rąk. Będzie również pomiar temperatury. Opiekunami w poszczególnych autokarach są ks. proboszcz E. Modzelewski i ks. wikary.