Dziękujemy za pielgrzymkę szlakiem piastowskim

Uczestników pielgrzymki szlakiem piastowskim, ich rodziny i przyjaciół pielgrzymkowych wyjazdów z Bazyliki NSJ zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 we środę – 30 maja. Wspólną modlitwą chcemy podziękować za dobro, piękno i radość podczas 3-dniowego obcowania z utrwalonymi w kamieniu, drewnie czy krajobrazie materialnymi świadkami początków naszej państwowości i udziału Kościoła w we wprowadzaniu naszej Ojczyzny na drogę chrześcijańskiej cywilizacji.

Wierzymy głęboko, że duchowe owoce tego pielgrzymowania staną się ważnym punktem odniesienia w kształtowaniu praktyki wiary w życiu osobistym każdego z uczestników wyjazdu na szlak piastowski.

W zakrystii można odebrać niektóre fotografie z tej pielgrzymki. Natomiast całość materiału fotograficznego można skopiować po dostarczeniu nośnika z wolnym miejscem ok. 6 GB.