Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej
(zwany dawniej Dniem Nauczyciela).

Wszystkim, którym na sercu leży dobre wychowanie młodego pokolenia,
szczególnie Nauczycielom, Pedagogom, Katechetom i Wychowawcom
życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha św. na każdy dzień.
Msza św. w ich intencji tego dnia o godz. 18.oo.