Dzień wdzięczności i refleksji w Loretto

Przed rokiem przeżywaliśmy w Bazylice NSJ peregrynację Matki Bożej w cudownym wizerunku figury z Loretto. To wydarzenie oraz zakończona trzy dni wcześniej renowacja misji parafialnych przekonały nas do pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Loretto k. Wyszkowa, gdzie strażniczkami są Siostry Loretanki. A więc 18 października, przed godz.10.00 pojawiliśmy się w tym uroczym zakątku niejako z rewizytą u Matki Bożej, by wyrazić jej wdzięczność za duchowe przeżycia umacniające wiarę i prowadzące ku duchowej odnowie. Pomagał w tym ramowy program pielgrzymki, na który złożyły się:- konferencja s. Józefy (Loretanka) o dziejach sanktuarium, jego duchowym oddziaływaniu i posłannictwie Sióstr Loretanek,- Msza św. z kazaniem wikarego nt. Dlaczego światu i każdemu człowiekowi osobiście jest potrzebna Matka Boża,- Różaniec św. (cz. radosna) odprawiony na leśnych dróżkach z rozważaniami według tekstów św. Jana Pawła II,-medytacja nad własnym życiem według pytań inspirowanych Dekalogiem,- koronka do Bożego Miłosierdzia.Chwile wolnego czasu przeznaczyliśmy na osobistą modlitwę przed cudowną figurą Matki Bożej, refleksję w leśnej otulinie sanktuarium zachwycającej kolorami jesieni, posiłek, zakup pamiątek i zwiedzanie pozostałych obiektów.Pielgrzymka liczyła 54 osoby, łącznie z wikarym jako duchowym przewodnikiem. Dobrymi duszkami pielgrzymki okazały się s. Dominika i s. Róża zatroskane o jej najmłodszą część – bielanki, ale aktywne również i przy innych okazjach, co widać na zdjęciach.