komunia-swieta

Niedzielna Komunia św. poza Mszą św.

Wielu Parafian sygnalizuje nam pragnienie przyjęcia Komunii św. poza Mszą św., skoro ograniczenia związane z epidemią nie pozwalają im na pełne uczestnictwo we Mszy św.

Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom informujemy, że w najbliższą niedzielę, w godz. 14:00 – 17:00, kapłani będą udzielać chętnym Komunii św. z respektując zasadę do jednoczesnego przebywania w Bazylice najwyżej 5 osób.

Zachęcamy, by do tego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym przygotować się w domu poprzez wcześniejsze uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej w środkach przekazu, zrobić sobie rachunek sumienia z żalem za grzechy i wzbudzić pragnienie duchowej jedności z Chrystusem.

Również dziękczynienie po Komunii św. należy odprawić w warunkach domowych.