Ferie zimowe w Oratorium

INFORMACJE DLA RODZICÓW

WARUNKI UCZESTNICTWA/RAMOWY REGULAMIN 

Półkolonie zimowe – „Ferie w Oratorium” będą trwały od 01 stycznia do 12 lutego 2016 roku

(z wyłączeniem soboty i niedzieli).

            Zajęcia odbywać się będą w godzinach: 10.00 – 15.00 w pomieszczeniach Oratorium przy Bazylice NSJ w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53 (dojazd tramwajami 7 i 13 – do pętli).

 

            W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku szkolnym. Grupy będą tworzone według wieku uczestników.

 

 1. Oratorium podczas ferii funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do Oratorium najpóźniej do godz. 10.00 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia dziecka.
 3. Warunki uczestniczenia dziecka w Oratorium zimowych półkoloniach „Ferie w Oratorium”

• posiadanie legitymacji szkolnej

• złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika

• uiszczenie opłaty za udział dziecka w zimowisku  (100zł za cały turnus)

 1. Uczestnik półkolonii otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku przygotowanego w domu
 3. W razie nie możliwości opłacenia zimowiska, jest możliwość zapłacenia w ratach lub uzgodnić inną formę opłaty z kierownikiem Oratorium
 4. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki po złożeniu karty zgłoszenia najpóźniej do dnia 29 stycznia 2016 r.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć
 6. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach
 7. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu

 

            Zapewniamy:

 • domową atmosferę
 • opiekę otwartej i sympatycznej kadry (nauczyciele, studenci, księża, animatorzy grup)
 • codziennie drugie śniadanie i obiad

 

Proponujemy:

 • wspólną modlitwę
 • naukę zasad dobrego wychowania
 • rozwój ruchowy, duchowy i umysłowy
 • ciekawe i pożyteczne spędzenie czasu
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • zajęcia na pływalni
 • zajęcia w kołach zainteresowań (sportowe, teatralne, plastyczne)
 • ciekawe tematy pracy w grupach
 • wycieczki do ciekawych miejsc
 • atrakcje (pokaz i nauka tańca street dance, zabawa przy muzyce, pokazy filmowe)
 • niespodzianki

 

            Potrzebne będą:

 • dobry humor
 • obuwie na zmianę
 • odpowiedni strój dostosowany do pogody (dla wszystkich biorących udział w zabawach na wolnym powietrzu i wycieczkach)
 • obuwie i strój sportowy (dla biorących udział w zajęciach sportowych)
 • strój kąpielowy i czepek, klapki (dla biorących udział w zajęciach na basenie)
 • bilety komunikacji miejskiej (w wyznaczone dni)

 

            Czytelnie wypełnioną Kartę Uczestnika podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów

należy oddać w Oratorium lub zakrystii. Wpisanie na listę uczestnictwa następuje z chwilą oddania karty i wniesieniu opłaty nie później niż 28 stycznia 2016r.

            Szczegółowy plan zajęć rodzice i dzieci otrzymają pierwszego dnia „Ferii w Oratorium”

 

U W A G A !

Ograniczona ilość miejsc

 

            Dane kontaktowe:

 

            Oratorium im. św. Jana Bosko

            przy Bazylice NSJ w Warszawie

            ul. Kawęczyńska 53

            03-775  Warszawa

            tel: 22 818655, facebook.com/oratorium.waw

e-mail: oratorium.waw@gmail.com

 

            Kierownik Oratorium

            ks. Sławomir Szczodrowski sdb

            tel: 692 481 953

 

            Koordynator półkolonii:

            Adam Wojdyn

            tel: 792 805 744

 

                                                                      

Zapoznałem się z niniejszym regulaminem

 

                                                                       ………………………………………………………………                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)