Fotografie z Ukrainy

Uczestnicy wrześniowej pielgrzymki z Bazyliki na Ukrainę mogą już odbierać fotografie w wersji papierowej lub zapisie cyfrowym. Na papierze jest utrwalona tylko niewielka część pielgrzymki i głównie są to fotografie zbiorowe (ok. 50 ujęć). Natomiast w zapisie mamy przeszło 2 tys. zdjęć i jest to dokładna relacja z prawie wszystkich odwiedzanych przez nas miejsc. Obydwie wersje są u ks. wikarego, który pilnował duchowej strony pielgrzymki. Osoby chcące skopiować wersję cyfrową powinny dostarczyć nośnik o pojemności ok. 8 GB.