Golgota Jasnogórska

„Golgota Jasnogórska” to koncert złożony z tekstów wielkiego poety Ernesta Brylla z muzyką i w wykonaniu Joanny Lewandowskiej i Marcina Stycznia, należących do najpopularniejszych artystów z kręgu piosenki poetyckiej. Jako gatunek literacki „Golgota Jasnogórska” jest poematem napisanym przez E. Brylla, a inspiracją do jego powstania stał się zbiór obrazów pasyjnych Jerzego Dudy-Gracza, pod tym samym tytułem. Składa się z 18. stacji, obejmuje także zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa. Koncert odbył się w naszej Bazylice 7 marca 2014 roku. Tym razem wykonawców wspierał sam Autor – Ernest Bryll.Zdjęcia z koncertu są dziełem Andrzeja Flisa, a komentujemy je cytatami poszczególnych stacji z poematu E. Brylla.