Grób Pański

Grób Pański i tzw. ciemnica jest bardzo ważnym elementem, wpływającym na modlitwę podczas liturgii Wielkiego Tygodnia. Tegoroczna dekoracja Grobu Pańskiego i ciemnicy w naszej Bazylice jest dziełem s. Róży – zakrystianki.