I Komunia św. w Bazylice

Na ostatnim spotkaniu duszpasterzy i katechetów z ks. prob. E. Modzelewskim ustalono, że w noworozpoczętym roku katechetycznym I Komunia św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej i Szkoły Podstawowej nr 354 przy ul. Otwockiej odbędzie się w Bazylice NSJ 14 maja 2016 roku o godz. 1000. W związku z tym rodzice dzieci przystępujących do I Komunii św. są zaproszeni na pierwsze z cyklu spotkań formacyjno-organizacyjnych 27 września po niedzielnej Mszy św. o godz. 1130. Miejscem spotkania jest sala teatralna w oratorium; wejście boczne od ul. Kawęczyńskiej. Wtedy to zostaną podane kolejne informacje dotyczące przygotowania dzieci do I Komunii św. Obecność rodziców na spotkaniach przygotowawczych jest obowiązkowa.

Informacje o I Komunii św. dzieci ze Szkoły Muzycznej przy ul. Kawęczyńskiej zostaną podane po spotkaniu zespołu odpowiedzialnego za katechizację w tej szkole.