Informacja dla jadących na Ukrainę

Uczestników wrześniowej pielgrzymki z Bazyliki na Ukrainę prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 200 zł. Zaliczka, będąca jednocześnie ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w pielgrzymce, powinna zostać wpłacona do ks. Krzysztofa Jakubowskiego (duchowy opiekun grupy) w terminie do końca lipca. 

Brak wpłaty będzie traktowany jako rezygnacja z wyjazdu i w to miejsce wchodzą osoby z listy rezerwowej.