Informacja o pielgrzymkach z bazyliki NSJ

Wyjeżdżających 28 marca na Misterium Męki w Czerwińsku prosimy o dokonywanie wpłat (50 zł/os.). Termin wpłat upływa z końcem lutego. Brak wpłaty lub zgody na jej przesunięcie oznacza rezygnację. Na miejsce takiej osoby będziemy wpisywać oczekujących na liście rezerwowej.

Odpowiadając na częste pytania o następne pielgrzymki z naszej Bazyliki informujemy, że trwają starania, by w sezonie każdego miesiąca taki wyjazd zorganizować.

Na razie jest przygotowana pielgrzymka do Katynia, Moskwy i Zagorska (11-17) maja. Pytania o możliwość udziału w niej prosimy kierować do organizatora &ndash