Jak to z narodzeniem Jezusa było

15 stycznia na Mszy świętej dla dzieci najmłodsi sami wygłosili sobie kazanie o narodzeniu Pana Jezusa. Takie to zdolne dzieci mamy w kl. IIb SP 354. Korzystając ze scenariusza Wandy Chotomskiej i reżyserskiego pomysłu Danuty Turkiewicz przypomniały wszystkim, jak to faktycznie z narodzeniem Pana Jezusa było.