Jerycho Różańcowe – Przekaż Światło Chrystusa

Od 29 listopada ub. r. trwa w naszej diecezji modlitewna inicjatywa „Jerycho Różańcowe”. Jej motyw przewodni wyznaczony przez Ordynariusza Diecezji, Bpa Henryka Hosera brzmi: „Przekaż Światło Chrystusa”. W dn. 20-21 br. do tej modlitwy włączy się nasza parafia.

Jerycho Różańcowe polega na nieustannym odmawianiu różańca św. przez zobowiązujące się do tej modlitwy środowiska. Nasza diecezja realizuje to zobowiązanie poprzez dobowe dyżury modlitewne, pełnione kolejno w parafiach, domach zakonnych, szpitalach, grupach formacyjnych, itp. Modląc się tą metodą, Diecezja Warszawsko-praska pragnie za przyczyną swojej Patronki – Matki Bożej Zwycięskiej – wynagradzać Panu Bogu za grzechy, które niszczą ludziom życie osobiste i publiczne zamykając źródło Bożej łaski. Jest to również wspólne błaganie Diecezji o odnowę wiary i rozbudzenie świadomości misji dla biskupów, kapłanów, zakonników i całej społeczności Kościoła lokalnego.

Całodobowe czuwanie z modlitwą różańcową w naszej Bazylice rozpocznie się 20 lutego (czwartek), o godz. 19.00, zapaleniem świecy – światła wiary i pamiątki niedawno przeżywanych misji parafialnych – uroczystym nabożeństwem różańcowym i adoracją Najświętszego Sakramentu.

Godz. 20.00 – Msza św. w intencji wspólnoty parafialnej, inaugurująca uroczyście Jerycho Różańcowe.

Godz. 21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem maryjnym. Po apelu czuwanie modlitewno-różańcowe, przez całą noc, pod nadzorem duszpasterzy. Na formę czuwania w poszczególnych godzinach wpływ będzie miała frekwencja.

Piątek – 21 lutego:

Godz. 7.00 – Msza św. w intencji wspólnot parafialnych.

Godz. 8.00 – Msza św. w intencji wspólnot różańcowych z naszej parafii. Po Mszy czuwanie poprowadzi Żywy Różaniec.

Godz. 12.00 – Anioł Pański.

          Msza św.

          Kontynuacja modlitwy różańcowej.

Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Godz. 17.30 – Nabożeństwo próśb.

Godz. 18.00 – Msza św. na zakończenie Jerycha Różańcowego.

                  – Po Komunii św. akt zawierzenia wspólnoty parafalnej Matce Bożej Zwycięskiej.

Dla łatwiejszej organizacji została przygotowana Parafialna Księga Jerycha Różańcowego, w której nasze modlitewne czuwanie zostało podzielone na godziny. Zapraszamy, by planując udział w Jerychu Rożańcowym już teraz wpisać swoją obecność w wybranym czasie. Osoby chore, starsze czy mające ograniczone możliwości wyjścia z domu mogą taką deklarację złożyć za pośrednictwem bliskich, sąsiadów lub telefonicznie. Natomiast samo zobowiązanie modlitewne, łącząc się duchowo z obecnymi w Bazylice, wypełnią we własnym mieszkaniu.

Parafialna Księga Jerycha przede wszystkim dokumentuje historyczne wydarzenie, jakim jest pierwsze Jerycho Różańcowe w naszej parafii. Dlatego tak ważne są osobiste wpisy uczestników. Ale taki dokument jest zarazem świadectwem wiary, nas, w tym czasie żyjących. Jest przecież całkiem realnym, że za kilkadziesiąt lat dzieci lub wnuki uczestników obecnego Jerycha, na okolicznościowej wystawie, będą ze wzruszeniem wpatrywać się w nazwiska rodziców i dziadków, by budować się ich wiarą. Mając to na uwadze, Parafialna Księga Jerycha podaje także wiadomości o genezie tej formy modlitwy, jest w niej słowo Pasterza zarządzające ją w diecezji warszawsko-praskiej, program Jerycha w naszej parafii, informuje o przygotowaniach.

Po zakończeniu Jerycha uzupełnimy ją materiałem fotograficznym. Załączymy również Wasze własnoręcznie napisane modlitwy i intencje.

Do ogólnej intencji dla Jerycha, sformułowanej przez Pasterza Diecezji, można dołączyć własne intencje szczegółowe (także modlitwy, prośby świadectwa, itd.). Podczas Mszy św. na rozpoczęcie Jerycha 20 lutego, o godz. 20.00, będzie okazja, by te intencje, spisane na kartkach, zebrać i ofiarować w procesji z darami mszalnymi. Publiczne odczytanie tych intencji oraz modlitwa za nie będzie miała miejsce na nabożeństwie próśb, w piątek o godz. 17.30. Z pewnością te intencje zostaną wykorzystane i omodlone także we wcześniejszych godzinach.

Przy tej okazji zwracamy się do Parafian sprawniejszych fizycznie, by ułatwili spisanie tych intencji swoim bliskim, znajomym, sąsiadom, którym cierpienie lub wiek uniemożliwiają wyjście z mieszkania i przyniesienie spisanej modlitwy do kościoła. Ten odruch życzliwego zainteresowania to świadectwo naszej wrażliwości i wierności ewangelicznej zasadzie miłości bliźniego. Małe gesty dają wielką radość!

Znajdźmy sobie czas i tej wyjątkowej doby przyjdźmy do Bazyliki na wspólną modlitwę lub modląc się w domu łączmy się z tą cząstką naszej wspólnoty, która w tym właśnie czasie na modlitwie trwać postanowi.

Zapraszamy osoby indywidualne, grupy, także doraźnie "skrzyknięte" (np. sąsiedzi z klatki, znajomi z klubu seniora, grupa hobbystów, sportowa, itd.) do włączenia się chocby w częściowe prowadzenie modlitwy, np. czytanie rozważań, zaczynanie modlitw… Duszpasterze będą służyć pomocą.

Do zobaczenia z różańcem w ręku na wspólnej modlitwie!