Jeszcze raz pielgrzymujemy na Podlasie

1 sierpnia prawie 50 osób wyruszyło ponownie z Bazyliki do sanktuariów na Podlasiu. Tym razem modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej i nawiedziliśmy święte miejsce prawosławia – Górę Grabarkę. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Mokobodach, gdzie znajduje się cudami słynący obraz Matki Bożej Budzieszyńskiej, a w pobliskim Budziszynie (miejscu objawień Matki Bożej) pokrzepiliśmy się wodą ze źródełka, materialnym znaku tychże objawień.Ważnym duchowym przeżyciem tego dnia była cisza w godzinie „W” i śpiew hymnu „Boże coś Polskę”. W ten sposób – akurat w uroczym otoczeniu cudownego źródełka w Budzieszynie – złożyliśmy hołd Powstańcom Warszawskim.Czas Powstania wspominaliśmy również w autokarze śpiewając piosenki z tamtych dni i słuchając wierszy poetów-powstańców.