Katecheza dla dorosłych

Dość często zwracają się Państwo do nas z pytaniami dotyczącymi wiary i życia chrześcijańskiego. Dostrzegamy w tym troskę i poszukiwanie wiedzy, by dar wiary najpierw był właściwie rozumiany, a następnie praktykowany. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom proponujemy Państwu cotygodniowe spotkania katechetyczne dla dorosłych, na których będziemy próbowali wyjaśnić podstawowe prawdy wiary. Chodzi nam o ten rodzaj spotkań, który przeciętnemu człowiekowi rozwieje podstawowe wątpliwości, ułatwi przeżywanie swej obecności we wspólnocie Kościoła oraz świadome korzystanie z sakramentów.

Pogłębione analizy, dyskusje, walkę na argumenty pozostawiamy innym środowiskom i ludziom. Naszym oczekiwaniem jest, by po takim spotkaniu mieć przekonanie, że Bazylika NSJ jest miejscem ludzi życzliwych i wzajemnie się wspierających; tym razem na drogach wiary.

Spotkania – o ile zgłoszą się chętni – odbywałyby się w czwartki o godz. 1930. Początek 10 października, najprawdopodobniej w którymś z pomieszczeń oratoryjnych. Zainteresowani mogą się zgłaszać telefonicznie do wikarego (504 778 503), mailem (kancelaria.nsj@gmail.com) lub w zakrystii po nabożeństwach.