Katecheza dla rodziców i chrzestnych

Chrzestnych i rodziców dzieci, które w najbliższym czasie przyjmą sakrament chrztu św., zapraszamy na obowiązkową katechezę przygotowującą do udziału w liturgii tego sakramentu. Odbędzie się ona 3 kwietnia (środa) o godz. 1900 w sali parafialnej nr 131. Jeśli ktoś już uczestniczył w podobnej katechezie w innej parafii powinien dostarczyć potwierdzenie. Wydajemy potwierdzenia uczestnictwa w katechezie dla rodziców chrzestnych w innych parafiach.