Katechezy przedmałżeńskie

Już w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, a konkretnie 12 lutego (piątek) ropoczyna się w naszej parafii wiosenny cykl katechez, stanowiących bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Zatem planujących zawarcie sakramentu małżeństwa zapraszamy w kolejne piątki począwszy od 12 lutego o godz. 1900 do sali nr 130; wejście od ul. Kawęczyńskiej, przez portiernię domu zakonnego. Na czas Wielkiego Tygodnia i w oktawie Wielkanocy katechezy są zawieszone. Wznowienie katechez nastąpi w piątek 8 kwietnia o godz. 1900. Cały cykl składa się z dziewięciu około godzinnych spotkań. Katechezę dziesiątą zapoznającą z przebiegiem liturgii sakramentu małżeństwa poprowadzi ks. proboszcz przy spisywaniu protokółu.

Katechezy prowadzą świeccy i księża, m. in. pedagog, pracownik poradni życia rodzinnego, prawnik-kanonista, itp.

Dokładne informacje i program katechez otrzymają uczestnicy na pierwszym spotkaniu. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie udziału.

Za udział w katechezach nie są pobierane żadne opłaty.