Katechezy przedmałżeńskie

Wiosenny cykl katechez przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa, potocznie zwany kursem przedmałżeńskim, w naszej parafii  rozpocznie się 10 lutego br. Katechezy prowadzone są w każdy piątek, o godz. 19.00, w sali parafialnej nr 130, wejście przez portiernię domu zakonnego od ul. Kawęczyńskiej.

Tematyka  katechez jest wyznaczona przez władze naszej diecezji. Zatem rozpoczynający się cykl, dla niektórych osób, daje okazję do uzupełnienia zaległości bądź połączenia z katechezami w innych parafiach.

Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie udziału w katechezach. Formą zgłoszenia jest udział w pierwszej katechezie, na której uczestnicy otrzymują indeksy z wykazem tematycznym i datami katechez.

Za udział w katechezach nie są pobierane żadne opłaty.

Szczegółowy program prowadzonych katechez przedstawia się następojąco:

Data

Temat

Prowadzący

10.02.2017

Jestem chrześcijaninem i wierzę.

ks. Krzysztof Jakubowski

17.02.2017

Bóg zbawia w Kościele. Sakramenty.

ks. Krzysztof Lis

24.02.2017

Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.

Ks. Jan Niewęgłowski

3.03.2017

Sakrament małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

ks. Dariusz Mikołajczyk

10.03.2017

Miłość w małżeństwie: drogi i zagrożenia dla miłości.

ks. Piotr Kępa

17.03.2017

Uwarunkowanie zgody w sakramencie małżeństwa.

ks. Dariusz Mikołajczyk

24.03.2017

Kształtowanie współżycia małżeńskiego.

P. Aneta Kurzyna

31.03.2017

Małżeństwo i rodzina wspólnotą myśli i działania.

P. Aneta Kurzyna

7.04.2017

Kształtowanie życia rodzinnego; życie religijne, obyczaje.

P. Aneta Kurzyna

 

Liturgię sakramentu małżeństwa (katecheza nr 10)  omawia ks. proboszcz przy spisywaniu protokołu.